nahoru


  Podmínky výcviku:
     - věk minimálně 15 let (do 18 let nutný souhlas zákonného zástupce) zdravotní způsobilost potvrzena
       sportovním lékařem na základě jednoduché vstupní zdravotní prohlídky
     - členství v LAA.
     Detailní informace obdrží klient před zápisem do kurzu.

Osnova výcviku pilota ULL
 
1) Teoretická příprava
    První částí výcviku pilota ULLa je teoretická příprava, jejíž část (minimálně 22 hodin, viz tabulka)
    musí být provedena před zahájením praktické části.
 
Vyučované předměty před zahájením praktického výcviku rozsah výuky celkem
Aerodynamika a mechanika letu 6 hodin 8 hodin
Stavba a konstrukce ULLa 2 hodiny 8 hodin
Letecké předpisy, Postupy UL 6 hodin 8 hodin
Letecká navigace 2 hodiny 6 hodin
Letecká meteorologie 2 hodiny 6 hodin
Motory, vrtule, přístroje 2 hodiny 6 hodin
Spojovací předpis 1 hodina 3 hodiny
Celkem 21 hodin 45 hodin

2) Praktický výcvik
    Uvedené počty letů a letová doba jsou minimální. O skutečném počtu letů rozhoduje instruktor na základě
    žákem zvládnutých požadovaných návycích a dovednostech.
 
Úloha č. Obsah cvičení (dvojí / sólo) letů hodin
  1 Seznamovací let 1 0 h 20'
  2 Přímý let, funkce řídících prvků 3 1 h 00'
  3 Zatáčky o náklonu do 15° 3 1 h 00'
  4 Zatáčky o náklonu do 45° 3 1 h 00'
  5 Nácvik vzletu,letu po okruhu a přistání 30 2 h 50'
  6 Skluz, zábrana pádu, rychlost letu 3 1 h 00'
  7 Opravy chybného rozpočtu a přistání 10 1 h 00'
  8 Nácvik bezpečnostního přistání 1 1 h 00'
  9 Nácvik nouzového přistání 15 1 h 30'
10 Přistání s bočním větrem 3 0 h 15'
11 Let se zakrytými přístroji 2 0 h 10'
12 Přezkoušení před prvním samostatným letem 1 0 h 15'
13 Samostatný let po okruhu 3 0 h 15'
14 Kontrolní let 1 0 h 10'
15 Samostatný let po okruhu 15 1 h 40'
16 Zatáčky o náklonu 15° až 45° 3 1 h 00'
17 Zábrana pádu, skluz 2 0 h 30'
18 Nácvik rozpočtu 10 1 h 00'
19 Navigační let 200 km s mezipřistáním 1 2 h 05'
20 Navigační let 100 km s mezipřistáním 1 1 h 00'
21 Navigační let 100 km samostatně s mezipřistáním 1 1 h 00'
Celkem dvojí 78 14 h 35'
Celkem sólo 34 5 h 25'
Výcvik pilota ULLa celkem 112 20 h 00'

 3) Zkouška pilota ULLa
     Po ukončení teoretického i praktického výcviku lze provést zkoušku pilota
     ULLa, která se skládá ze dvou částí:
 a) Teoretická část se provádí ve zkušebním středisku schváleným testem.
 b) Praktická část až po úspěšném složení teoretické části a skládá se minimálně  
    ze tří letů.